file_doc

Skład osobowy Rady

Rada IIP powołana została przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 7 marca 2011 r. i obejmowała pierwotnie 15 osób. W dniu 12 września 2012 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zaktualizował i rozszerzył skład Rady IIP, który obecnie obejmuje obecnie następujących członków:

 • Marek Baranowski - Instytut Geodezji i Kartografii
 • Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju
 • Jan Maciej Czajkowski - Współprzewodniczący Zespołu do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST
 • Jerzy Gaździcki - Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Przewodniczący Rady IIP
 • Roman Jaworski - Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Jacek Jarząbek - Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Wiceprzewodniczący Rady IIP
 • Mariusz Orion Jędrysek- Główny Geolog Kraju
 • Krzysztof Lissowski - p.o. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Jerzy Kolarz - Starosta Buski
 • Komandor Andrzej Kowalski - Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP
 • Iwona Koza - p.o. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
 • Krzysztof Mączewski - Geodeta Województwa Mazowieckiego 
 • Dominik Rozkrut - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • Edward Trojanowski – Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP
 • Zbigniew Zwoliński - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przewodniczącym Rady jest prof. Jerzy Gaździcki, wiceprzewodniczącym – Jacek Jarząbek.
 

 

Data dodania 2011-07-07 09:00:20
Data aktualizacji 2016-06-08 09:19:21