file_doc

Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2016

  1. Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
  2. Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji dyrektywy INSPIRE w Polsce (Decyzja KE z dnia 5 czerwca 2009) – Główny Geodeta Kraju
  3. Wyniki programowania budowy, utrzymania i użytkowania IIP w etapie dwuletnim 2016-2017 (Uchwała Rady IIP z dnia 20 października 2015) – Wiceprzewodniczący Rady oraz Ewa Surma, GUGiK
  4. Współpraca międzyregionalna w ramach IIP – Przewodniczący Zespołu Eksperckiego RSIP Związku Województw RP
  5. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP

 

Pliki do pobrania

file_doc
Monitoring INSPIRE 2015
Data dodania: 2016-06-22 11:56:47 | Rozmiar: 804.1 KB
file_doc
file_doc
Sprawozdanie z realizacji Dyrektywy INSPIRE
Data dodania: 2016-06-22 11:56:47 | Rozmiar: 1.3 MB
file_doc
Data dodania 2016-06-22 11:56:47
Data aktualizacji 2016-06-22 11:58:36