file_doc

Otwarte posiedzenie w dniu 4 listopada 2015 r.

Po raz drugi w Bibliotece Narodwej w Warszawie odbędzie się otwarte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. W trakcie posiedzenia zaplanowano trzy sesje, obrady zorganizowane zostały pod hasłem "Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika". Posiedzenie rozpocznie się 4 listopada br. o godzinie 10 w Audytorium im. S. Dembego biblioteki.

Podczas trzech sesji tematycznych członkowie Rady praz osoby zainteresowane tamtyką związaną z wdarażaniem w Polsce tematyki INSPIRE będa mogli zapoznać się z materiałami przygotowanymi zarówno przez organy wiodące, odpowiedzialne za poszczególne tamaty wskazane  w dyrektywie oraz ustawie o inffrastrukturze informacji przestrzennej jak i przedsatwicieli samorządu terytorialnego. 

Ostatnia sesja będzie poświęcona kierunkom rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego oraz upowszechniania wiedzy w dziedzinie geoinformacji w Polsce z uwzględnieniem wniosków wynikających z badań i konferencji poświęconych tej tematyce.

Pliki do pobrania

file_doc
Program posiedzenia
Data dodania: 2015-11-03 22:15:00 | Rozmiar: 1.3 MB
file_doc
file_doc
2 Rozwój zasobów referencyjnej informacji przestrzennej - K.Bujakowski
Data dodania: 2015-11-06 07:12:22 | Rozmiar: 9.9 MB
file_doc
file_doc
3.Rozwój IIP w statystyce publicznej - J.Dygaszewicz
Data dodania: 2015-11-06 07:17:11 | Rozmiar: 6.4 MB
file_doc
file_doc
5.Geoportal GIOŚ jako element IIP - M. Lenartowicz,Ł.Łukasiewicz
Data dodania: 2015-11-06 07:23:04 | Rozmiar: 7.5 MB
file_doc
file_doc
8.IIP w województwie śląskim - A.Kulka
Data dodania: 2015-11-06 07:31:17 | Rozmiar: 5.3 MB
file_doc
file_doc
9.Specyfika i metody współpracy w ramach MIIP - I.Patlewicz
Data dodania: 2015-11-06 07:33:30 | Rozmiar: 1.9 MB
file_doc
file_doc
12.Model IIP na Mazowszu - K.Mączewsk
Data dodania: 2015-11-06 07:41:55 | Rozmiar: 5.9 MB
file_doc
file_doc
14.GIS w edukacji - I.Jażdżewska
Data dodania: 2015-11-06 07:49:48 | Rozmiar: 1.1 MB
file_doc
Data dodania 2015-11-03 22:15:00
Data aktualizacji 2015-11-03 22:18:47