file_doc

Seminarium naukowe

W dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy udziale Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa organizuje seminarium "Branżowy profil metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym - doświadczenia krajowe i zagraniczne, drogi harmonizacji zbiorów danych".

Uczestnikami spotkania będą urzędy marszałkowskie, biura planowania przestrzennego marszałka, miejskie pracownie urbanistyczne w miastach metropolitalnych, urzędy miast wojewódzkich - wiodące ośrodki w zakresie SIP, instytuty. Poniżej publikujemy program spotkania. Więcej informacji na temat semianrium na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Program seminarium

Data dodania 2011-11-24 12:40:27
Data aktualizacji 2011-11-24 12:45:11