file_doc

Komunikaty

Konferencja na temat Informacja Przestrzenna dla Polski i Europy

Konferencja na temat Informacja Przestrzenna dla Polski i Europy organizowana przez Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej pod patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku oraz Jolanty Orlińskiej, Głównego Geodety Kraju, we współpracy z EC Joint Research Centre, odbędzie się w dniach 7-9 listopada 2011 roku w Bibliotece Narodowej. Konferencja poświęcona jest problematyce tworzenia i użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej.


Czytaj dalej

Seminarium naukowe

W dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy udziale Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa organizuje seminarium "Branżowy profil metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym - doświadczenia krajowe i zagraniczne, drogi harmonizacji zbiorów danych".

Uczestnikami spotkania będą urzędy marszałkowskie, biura planowania przestrzennego marszałka, miejskie pracownie urbanistyczne w miastach metropolitalnych, urzędy miast wojewódzkich - wiodące ośrodki w zakresie SIP, instytuty. Poniżej publikujemy program spotkania. Więcej informacji na temat semianrium na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Program seminarium

Czytaj dalej

Data dodania 2011-09-19 14:04:13
Data aktualizacji 2011-09-19 14:20:44