file_doc

Dokumenty

Pliki do pobrania

file_doc
Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla I i II grupy tematycznej
Data dodania: 2011-08-02 10:05:20 | Rozmiar: 242.5 KB

Źródło: Zespół Metadanych Pierwszej i Drugiej Grupy Tematycznej
Autorstwo dokumentu: Zespół Metadanych Pierwszej i Drugiej Grupy Tematycznej
Data utworzenia: 15/04/2011 01:01:01
Publikacja: Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Wersja: 2.0 (po uzgodnieniach w ramach Zespołu)
Dostępność: bez ograniczeń
Kontakt: Marek.Baranowski@igik.edu.pl
file_doc
file_doc
Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematów przyporządkowanych Głównemu Geodecie Kraju jako organowi wiodącemu, 31.03.2011
Data dodania: 2011-08-02 10:05:19 | Rozmiar: 165.6 KB

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Autorstwo dokumentu: Projekt GEOPORTAL 2
Data utworzenia: 30/03/2011 00:00:00
Publikacja: Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Wersja: 1.0
Dostępność: bez ograniczeń
Kontakt: joanna.kołacinska@codgik.gov.pl
file_doc
file_doc
Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu kolejowego, 31.03.2011
Data dodania: 2011-08-02 10:05:20 | Rozmiar: 3.4 MB

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Inwestycji Kolejowych,
Autorstwo dokumentu: PKP Polskie Linie Kolejowe, S. A.
Data utworzenia: 31/03/2011 00:00:00
Publikacja: Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Wersja: 1.0
Dostępność: bez ograniczeń
Kontakt: e.swiniarska@plk-sa.pl
file_doc
file_doc
Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Obszary chronione (w zakresie kompetencji Ministra Środowiska)
Data dodania: 2011-08-02 10:05:19 | Rozmiar: 209.2 KB

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Autorstwo dokumentu: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Data utworzenia: 11/04/2011 00:00:00
Publikacja: Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Wersja: 1.0
Dostępność: bez ograniczeń
Kontakt: maciej.rossa@gdos.gov.pl
file_doc
file_doc
Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego, 31.03.2011
Data dodania: 2011-08-02 10:05:21 | Rozmiar: 208.8 KB

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Autorstwo dokumentu: Ministerstwo Infrastruktury
Data utworzenia: 31/03/2011 00:00:00
Publikacja: Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Wersja: 1.0
Dostępność: bez ograniczeń
Kontakt: kwalczak@mi.gov.pl
file_doc
file_doc
Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu „obszary chronione” IIP w zakresie zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Data dodania: 2011-08-02 10:05:21 | Rozmiar: 973.3 KB

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Autorstwo dokumentu: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Data utworzenia: 28/03/2011 00:00:00
Publikacja: Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Wersja: 1.0
Dostępność: bez ograniczeń
Kontakt: akolodziej@nid.pl
file_doc
file_doc
Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia
Data dodania: 2011-08-02 10:05:20 | Rozmiar: 221.4 KB

Źródło: dr Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju
Autorstwo dokumentu: dr Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju
Data utworzenia: 31/03/2011 00:00:00
Publikacja: Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Wersja: 1.0
Dostępność: bez ograniczeń
Kontakt: waldemar.gogolek@pgi.gov.pl
file_doc
file_doc
Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Hydrografia
Data dodania: 2011-08-02 10:05:20 | Rozmiar: 165.7 KB

Źródło: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Autorstwo dokumentu: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Data utworzenia: 31/03/2011 00:00:00
Publikacja: Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Wersja: 1.0
Dostępność: bez ograniczeń
Kontakt: kzgw@kzgw.gov.pl, tel. +48 22 37 20 210
file_doc
file_doc
Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematów przyporządkowanych Głównemu Geodecie Kraju jako organowi wiodącemu
Data dodania: 2011-08-02 10:05:19 | Rozmiar: 117.1 KB

Źródło: Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Autorstwo dokumentu: Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Data utworzenia: 31/03/2011 00:00:00
Publikacja: Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Wersja: 1.0
Dostępność: bez ograniczeń
Kontakt: s.lipinski@mw.mil.pl
file_doc
Data dodania 2011-07-07 09:00:19
Data aktualizacji 2011-08-02 09:09:49