file_doc

II Grupa

Podany poniżej wykaz zawiera nazwy i określenia tematów II grupy według załącznika do ustawy o IIP.

Projekty specyfikacji danych tematów II grupy są obecnie w fazie testowania i konsultacji.

Do drugiej grupy tematycznej należą następujące tematy:

  1. ukształtowanie terenu, rozumiane jako cyfrowe modele wysokościowe powierzchni terenu, obejmujące również batymetrię oraz linię brzegową;
  2. użytkowanie ziemi, rozumiane jako fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni ziemi, włączając w to powierzchnie naturalne i sztuczne, obszary rolnicze, lasy, tereny podmokłe, akweny;
  3. ortoobrazy, rozumiane jako dane obrazowe powierzchni ziemi mające odniesienie przestrzenne, pochodzące z rejestracji lotniczej lub satelitarnej;
  4. geologia, rozumiana jako informacja dotycząca skał i osadów, w tym informacja o ich składzie, strukturze i genezie, a także dotycząca struktur wodonośnych i wód podziemnych w nich występujących, w tym jednolite części wód podziemnych.
Data dodania 2011-08-12 14:54:50
Data aktualizacji 2011-08-17 14:10:14