file_doc

Główny Geolog Kraju

Główny Geolog Kraju jest organem wiodącym w zakresie następujących tematów danych przestrzennych:

  • tematu 4 w II grupie tematycznej: geologia rozumiana, jako informacja dotycząca skał i osadów, w tym informacja o ich składzie, strukturze i genezie, a także dotycząca struktur wodonośnych i wód podziemnych w nich występujących, w tym jednolite części wód podziemnych;
  • tematu 20 w III grupie tematycznej: zasoby energetyczne rozumiane, jako zasoby energii, w tym węglowodory, energia wodna, bioenergia, energia słoneczna, wiatrowa, łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości i rozmiarów danych zasobów;
  • tematu 21 w III grupie tematycznej: zasoby mineralne rozumiane, jako zasoby mineralne, w tym rudy metali, surowce skalne i chemiczne, łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości i rozmiarów danych zasobów.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest organizacją współpracującą z organem wiodącym i prowadzącą zbiory danych objęte w/w tematami. PIG-PIB buduje krajową infrastrukturę informacji przestrzennych oraz współpracuje przy budowie infrastruktury europejskiej i światowej.
Charakterystyka działalności PIG-PIB w kontekście budowy infrastruktury informacji przestrzennej znajduje się w części informacyjnej Geoportalu IKAR.


Geoportale udostępniające zbiory danych objęte tematami geologia, zasoby energetyczne i zasoby mineralne prowadzone przez PIG-PIB.

  • Geoportal IKAR jest głównym węzłem tematycznym infrastruktury informacji przestrzennej w dziedzinie geologii.

    Geoportal IKAR udostępnia usługę wyszukiwania za pomocą katalogu metadanych. Dotychczas w geologicznej bazie metadanych zgromadzono ponad 3000 informacji na temat zbiorów i usług danych przestrzennych. Katalog Geoportalu IKAR pozwala również na wyszukiwanie danych i usług w innych katalogach, aktualnie w katalogu GeospatialOneStop, który udostępnia ponad 14 500 rekordów metadanych.
    Geoportal IKAR udostępnia usługi przeglądania i dane z zakresu geologii przy pomocy przeglądarki map i tzw. szybkiego podglądu. Mapy geologiczne i skorowidze mogą być przeglądane przy pomocy przeglądarki map (MVS Viewer), szybkiego podglądu (JS Viewer), serwisu internetowego Google Map i aplikacji Google Earth.Punkt kontaktowy:
Waldemar Gogołek
Dyrektor ds. geoinformacji
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
waldemar.gogolek@pgi.gov.pl
22 45 92 367   

 

 

 

 

 

Data dodania 2011-09-23 14:35:03
Data aktualizacji 2011-09-23 14:34:01