file_doc

Organy wiodące

Zgodnie z ustawą strukturę organizacyjną IIP stanowią:

  • minister właściwy ds. administracji publicznej koordynujący tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie IIP przy pomocy Głównego Geodety Kraju oraz doradztwie Rady IIP,
  • organy wiodące w zakresie przyporządkowanych im tematów,
  • inne organy administracji, zwłaszcza organy prowadzące rejestry publiczne zawierające zbiory danych przestrzennych objęte infrastrukturą,
  • osoby trzecie wnoszące swój wkład do IIP.

W strukturze tej szczególna rola przypada Głównemu Geodecie Kraju, który wykonuje nie tylko zadania koordynacyjne, ale jest również organem wiodącym 15 tematów, odpowiada za kontakty z Komisją Europejską oraz tworzy i rozwija geoportal IIP.

Ustawa o IIP określa 12 organów wiodących:

Organy wiodące 

Data dodania 2011-08-12 13:52:45
Data aktualizacji 2011-08-16 10:20:24