file_doc

Akty prawne

Podstawą prawną IIP jest ustawa o IIP stanowiąca transpozycję dyrektywy INSPIRE oraz przepisy wykonawcze wynikające z ustawy (rozporządzenia) i dyrektywy (obowiązujące w Polsce bezpośrednio rozporządzenia i decyzje Komisji Europejskiej).

Przepisy wykonawcze ustawy o IIP:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
Przepisy wykonawcze dyrektywy INSPIRE obowiązujące bezpośrednio w zakresie IIP:

  1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.
  2. Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata (Korekta rozporządzenia 1), 15.12. 2009 
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010  z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzenych
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. 
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych.
  6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) Nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania.  
  7. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami. 
  8. Decyzja Komisji  z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (2009/442/EC)

Pliki do pobrania

file_doc
Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz.U. 2010 Nr 76 poz. 489)
Data dodania: 2010-09-07 11:28:22 | Rozmiar: 369.0 KB
file_doc
file_doc
Rozporządzenie Komisji dot usług sieciowych
Data dodania: 2010-07-22 11:53:10 | Rozmiar: 785.6 KB
file_doc
file_doc
Rozporządzenie Komisji 268 2010
Data dodania: 2010-07-22 11:53:05 | Rozmiar: 722.2 KB
file_doc
Data dodania 2011-08-16 11:14:55
Data aktualizacji 2011-08-17 14:08:09