file_doc

Strona główna

Archiwalna wersja witryny Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (aktualizowana w latach 2011 - 2016) przeznaczona była do:

  • upowszechniania wiadomości o rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (IIP)  oraz infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE),
  • publikowania dokumentów wiążących się z działalnością Rady,
  • wspierania wymiany informacji oraz rozwijaniu współpracy między podmiotami współtworzącymi IIP,
  • promowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia, funkcjonowania i praktycznego użytkowania IIP ze szczególnym uwzględnieniem dorobku organów  wiodących.

Treść informacyjną witryny przestawia zamieszczone obok menu zawierające zwięzłe tytuły działów, rozdziałów i podrozdziałów. Wybrany tytuł jest podświetlany informując o aktualnym położeniu w witrynie.


 

Aktualna wersja serwisu dostepna jest pod adresem www.radaiip.gov.pl 

Kontakt

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
tel 22 6618017
fax 22 6291867
radaiip@gugik.gov.pl
Data dodania 2011-08-11 13:50:01
Data aktualizacji 2011-11-14 07:40:04